آنیتا نیک

آنیتا نیک

آنیتا نایک یک روزنامه نگار مستقل است که برای مجله هایی از جمله GLAMOR و RED نویسندگی کرده است. ستون نویس رابطه جنسی در MORE و ستون نویس در مجله CLOSER بود. آنیتا بیش از 15 سال است که تجارت موفق خود را اداره می کند.

کتاب های آنیتا نیک

امنیت فردی


جوش صورت


چاقی