سالی گاردنر

سالی گاردنر

سالی گاردنر نویسنده و تصویرگر داستان های کودک انگلیسی است. او تاکنون چند جایزه برای کتاب هایش برده است. او در بیرمنگام بزرگ شده است. او دیسلكسی شدیدی دارد ، كه در سن 12 سالگی تشخیص داده شد و تا 14 سالگی خواندن را یاد نگرفت ، اما در دانشكده هنر و سپس در دانشكده نمایش بسیار خوب عمل كرد و پیش از روی آوردن به تصویرگری و نوشتن ،  به عنوان طراح صحنه تئاتر فعالیت كرد. او در لندن زندگی می کند.

کتاب های سالی گاردنر

این قصه به روایت من


دری که به کجا باز شد


ماه کرم خورده