نادر شایگان فر

نادر شایگان فر

نادر شایگان فر متولد سال 1357، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان می باشد. حوزه های تخصصی وی زیبایی شناسی, نگارگری, تجربه, سنت, فرم, ژان بودریار, تزیینات, دیویی، ... است.

کتاب های نادر شایگان فر