پرسیلا دانستن

پرسیلا دانستن

پریسیلا دانستن کلینیک والدین و خانواده خود را با تحسین بین المللی، مرکز تحقیقات پریسیلا دانستن در سیدنی تاسیس کرد. تحقیقات او از نمایش اپرا وینفری تا امروز به طور گسترده در رسانه ها مطرح شده است. او همچنین نویسنده Child Sense است و اکنون با پسرش در ایالات متحده زندگی می کند و به تحقیقات خود در سراسر جهان ادامه می دهد.

کتاب های پرسیلا دانستن

گریه زبان نوزاد