سلمان نظافت یزدی

سلمان نظافت یزدی

سلمان نظافت یزدی متولد سال 1367 ، شاعر معاصر ایرانی است.

کتاب های سلمان نظافت یزدی

قسمت عمیق،قسمت کم عمق