اندرو وینسنت

اندرو وینسنت

اندرو وینسنت متولد 10 آوریل 1951 ، استاد تئوری سیاسی در دانشگاه شفیلد انگلیس و مدیر مرکز ایدئولوژی های سیاسی شفیلد و مدیر مشترک کالینگ وود و مرکز ایده پردازی کاردیف است.

کتاب های اندرو وینسنت

نظریه های دولت