دبورا فردمن

دبورا فردمن

دبورا فریدمن (متولد 6 مه 1960) یک معمار آموزش دیده است که اکنون به عنوان نویسنده / تصویرگر کار می کند. او نویسنده داستان ماهی و حلزون، مرغ آبی و خط خط است.

کتاب های دبورا فردمن

کارل و معنای زندگی