سم کوپلند

سم کوپلند

کارگردان سم كوپلند در فهرست برگزیده های ادبی سال جوایز كتاب انگلیس 2020 قرار گرفت. اولین کار او در انتشارات در آژانس ادبی کورتیس براون بود، جایی که وی در سال 2001 شروع به کار کرد. او در سال 2006 به راجرز، کلریج و وایت پیوست و در سال 2016 به عنوان مدیر انتخاب شد.

کتاب های سم کوپلند

چارلی مرغ می شود


چارلی تی رکس می شود