ادوارد کارمینز

ادوارد کارمینز

ادوارد جی کارمینز متولد 2 آوریل 1946 ، استاد علوم سیاسی در کالج علوم و هنرهای IU بلومینگتون است. وی همچنین مدیر مرکز سیاست های آمریکایی IU و مدیر تحقیقات مرکز دولت نماینده IU است.

کتاب های ادوارد کارمینز

نظریه سنجش در علوم اجتماعی