جارویس

جارویس

جارویس یک تصویرگر و انیماتور است که هم به عنوان طراح کت ضبط و هم به عنوان کارگردان انیمیشن کار کرده است. «لطفا از من بترسید» اولین کتاب تصویری است که وی هم به نگارش درآورده و هم به تصویر کشیده است. وی در منچستر انگلیس زندگی می کند.

کتاب های جارویس

لطفا از من بترسید