مایکل ایچ لسناف

مایکل ایچ لسناف

مایکل لسناف متولد 23 ژانویه 1940 ، مدرس سیاست در دانشگاه گلاسگو است. وی نویسنده کتاب ساختار علوم اجتماعی (1973) ، قرارداد اجتماعی (1986) ، روح سرمایه داری و اخلاق پروتستان و... است.

کتاب های مایکل ایچ لسناف

فیلسوفان سیاسی قرن بیستم