بهمن دارالشفایی

بهمن دارالشفایی

بهمن دارالشفایی (متولد ۱۳۵۹) روزنامه نگار، مترجم و مستندساز ایرانی است.وی در سال ۱۳۷۷ در رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف شروع به تحصیل کرد. دارالشفایی در سال ۱۳۸۲ فعالیت مطبوعاتی خود را با همکاری با ضمیمه روزنامه همشهری به نام همشهری جهان که تحت سردبیری محمد قوچانی منتشر می شد، آغاز کرد و در آنجا به ترجمه مقاله پرداخت.پس از تأسیس روزنامه شرق به گروه بین الملل این روزنامه پیوست، وی هم چنین سابقه همکاری با روزنامه اعتماد ملی و مجله چلچراغ را در کارنامه دارد.دارالشفایی پس از آن به بی بی سی فارسی پیوست و مدتی در قسمت وبگاه و رادیو بی بی سی فعالیت کرد.وی پس از استعفا از کار در بی بی سی فارسی به ایران بازگشت و به کار ترجمه و ادبیات پرداخت.

کتاب های بهمن دارالشفایی

بیوه ها


آس و پاس در پاریس و لندن


گیرنده شناخته نشد


فیزلبرت استامپ 1


صبحانه در تیفانی


فیزلبرت استامپ 2


پدینگتون کمک می کند 3


باز هم پدینگتون 2