آندرو موری

آندرو موری

اندرو ایان موری متولد 1 اکتبر 1970 ، نویسنده انگلیسی کتابهای کودکان است. وی که اهل بروملی جنوب شرقی لندن است ، خالق کتاب های تصویری است. داستان های او به بسیاری از زبانها ترجمه شده است.

کتاب های آندرو موری