دایان هستر

دایان هستر

دایان هستر ویولونیست سابق فیلارمونیک روچستر ایالات متحده است. او که در نیویورک متولد شده است ، اکنون در پورت لینکلن استرالیای زندگی می کند. "فرار کن" اولین رمان او است.

کتاب های دایان هستر

فرار کن