الن باتلر

الن باتلر

الن باتلر رمان نویس پرفروشی است که با نوشتن تعلیق تحسین شده و رمان های عاشقانه برنده جایزه در ماه مه - اولین معمای کارینا کاردینال ، در مورد یک لابیست باهوش دی سی با ذکاوت تیز، و کنجکاوی برای رقابت با جسیکا فلچر، شد. کنجکاوی کارینا او را یکی پس از دیگری به سمت ماجراجویی سوق می دهد که گاهاً خود یا کسانی را که دوست دارد به خطر بیندازد. الن همچنین نویسنده تعلیق تاریخی پرفروش، قطب نما برنجی در مورد یک جاسوس زیبای آمریکایی است که پوششش در پشت خطوط دشمن دمیده شده است. او به شب فرار می کند و به تنهایی باید با عقل زندگی کند تا از دستگیری فرار کند و به امنیت نیروهای متفقین برسد. عاشقانه های برنده جایزه الن از سری عشق، سبک کالیفرنیا است که شامل قلب طراحی، برنامه ریزی برای عشق و هنر محبت است.

کتاب های الن باتلر

قطب نمای برنجی