گادفری هریس

گادفری هریس

گادفری هریس پس از خدمت سربازی به عنوان افسر اطلاعات در ارتش ایالات متحده، دیپلمات آمریکایی در 3 پایتخت بین المللی، عضو دفتر اجرایی رئیس جمهور، و یک مقام یک مسئول، 52 سال مشاور سیاست عمومی شرکت مالی بین المللی بوده است. طی 5 سال گذشته، هریس با تاکید بر تمساح ها، فیل ها و طوطی های خاکستری تمرکز خود را بر روی موضوعات مربوط به حفاظت از بین الملل گذاشته است.

کتاب های گادفری هریس

101 راه برای تبلیغ کالا