پاتریک فورسایت

پاتریک فورسایت

پاتریک فورسایت (متولد: 15 دسامبر 1942 ، انگلستان) کار خود را در زمینه انتشارات آغاز کرد و از سال 1990 آموزش و مشاوره Touchstone را اداره می کند. این متخصص در بهبود مهارت های بازاریابی، مدیریت و ارتباطات است. وی سخنران کنفرانس باتجربه ای است و به طور گسترده در زمینه تجارت فعالیت می کند.

کتاب های پاتریک فورسایت

مدیریت بازار


101 راه برای افزایش فروش