مارک پاترسون

مارک پاترسون

مارک پاترسون، زاده ی سال 1972، استاد دانشگاه و نویسنده ای آمریکایی است. پاترسون استاد جامعه شناسی در دانشگاه پیتزبورگ است و کتاب هایی همچون «مصرف و زندگی روزمره»، «احساسات لمس» و «دیدن با دست ها» را به رشته ی تحریر درآورده است.

کتاب های مارک پاترسون