مارشال وان الستین

مارشال وان الستین

مارشال وان الستین، زاده ی سال 1962، استاد دانشگاه بوستون و عضو تیم تحقیقاتی MIT در عرصه ی اقتصاد دیجیتال است. او دانش آموخته ی رشته علوم کامپیوتر است و از سال 1997 تا 2004، استادیار دانشگاه میشیگان بوده است.

کتاب های مارشال وان الستین

انقلاب شبکه های اجتماعی