ریچارد روملت

ریچارد روملت

ریچارد روملت، زاده ی 10 نوامبر 1942، استاد دانشگاه و نویسنده ای آمریکایی است. روملت در دانشکده ی تجارت دانشگاه کالیفرنیا تدریس می کند. او در سال 1976 و از دانشگاه هاروارد به این دانشکده ملحق شد. روملت یکی از بنیان گذاران انجمن مدیریت استراتژیک است و در سال های 1995 تا 1998 مدیریت آن را نیز بر عهده داشت.

کتاب های ریچارد روملت

استراتژی خوب استراتژی بد