جفری پارکر

جفری پارکر

جفری پارکر، استاد دانشگاه و محقق آمریکایی است. پارکر در رشته های مهندسی برق، علوم کامپیوتر و علوم مدیریت تحصیل کرده است. او در عرصه ی بازارهای انرژی و اقتصاد داده ها فعالیت می کند.

کتاب های جفری پارکر

انقلاب شبکه های اجتماعی