سانجیت پل چوداری

سانجیت پل چوداری

سانجیت پل چوداری، کارآفرین، مشاور و نویسنده ی آثار مربوط به تجارت است. او بیشتر به خاطر کارهایش در عرصه ی اقتصاد سکویی و ساز و کارهای شبکه ای شناخته می شود.

کتاب های سانجیت پل چوداری

انقلاب شبکه های اجتماعی