بت شوشن

بت شوشن

بت شوشان در برایتون متولد شد. به نظر نمی رسید که او هرگز سرنوشت نویسندگی کودک را داشته باشد، بعد از همه او در ترکیب بندی انگلیسی شکست خورده بود. اما هنگامی که او توسط Meadowside برای نوشتن نامناسب ترین کتاب کودک قابل تصور به چالش کشیده شد، همه چیز تغییر کرد - این کتاب باید حاوی شیرینی، انفجار و کلمات غریب انگلیسی بود. او این کار را کرد و اسمیج بلافاصله پرفروش شد. اکنون بت با بیش از 30 عنوان به نام خود، به یکی از موفق ترین نویسندگان کودک در چند سال گذشته تبدیل شده است.

کتاب های بت شوشن

بپر بغلم