حشمت الله سلیمی

حشمت الله سلیمی

حشمت الله سلیمی در اسلام آباد غرب متولد شده است. دارای مدرک فوق لیسانس تاریخ و کارمند آموزش و پرورش می باشند. عناوین پژوهش های ایشان به شرح زیر است : مجموعه مقالات و نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، خرداد 83 زندگینامه شهید سیدعلی اندرزگو، بخش دایره المعارف مرکز اسناد انقلاب زندگینامه آیت الله سیداحمد خوانساری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی زندگینامه آیت الله مرعشی نجفی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی نقش سرلشکر ارفع در کودتای 28 مرداد 32، همایش کودتای 28 مرداد زندگینامه جهانگیر آموزگار، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1381 زندگینامه محمدعلی آرشام، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1381 زندگینامه غلامرضا احتشام الدوله، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی تدوین اسناد دانشگاه تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی (بخش تدوین اسناد) زندگینامه حاج سیداحمد خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) زندگینامه سیدجلیل اردبیلی، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی و فرهنگ ناموران معاصر و مجموعه مقالات دیگر....

کتاب های حشمت الله سلیمی