کوروش فتحی

کوروش فتحی

اینجانب كوروش فتحي متولد ۱۳۵۰ می‌باشم. در سال ۱۳۷۱ از دانشگاه تبريز مدرك كارشناسي تاريخ دريافت كرده ودر سال ۱۳۷۵ موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي شدم، پايان‌نامه اینجانب با موضوع “مسائل سياسي وحقوقي نفت ايران از ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۲ “با درجه عالي پذيرفته گرديد.
در آزمون دكتری دانشگاه شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۲ با رتبه اول پذيرفته شده و رتبه اول امتحان جامع با معدل ۱۸.۳۷را کسب کردم . در شهریورماه ۱۳۸۸ از پایان نامه دکتری خود با موضوع «مالکیت خصوصی زمین در دوره ایلخانان و تحول و دگرگونی آن در دوره تیموریان» با راهنمایی جناب آقای دکتر خلعتبری و نمره ۱۹دفاع نمودم .از سال ۱۳۷۲ تا کنون فعالیت آموزشی و پژوهشی در مراکز آموزش عالی(دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فرهنگیان ،دانشگاه پیام نور، مراکز تریبت معلم و…)داشته‌ام.

کتاب های کوروش فتحی