هانس ریشلت

هانس ریشلت

هانس ريشلت (20 آوریل 1877 در بادن بی وین ؛ درگذشته 12 مه 19 1939) زبان شناس اتریشی ، هندو آلمانیست و استاد دانشگاه بود. وی پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان در زادگاه خود ، در رشته زبانشناسی تطبیقی ​​، رشته فلسفی کلاسیک ، مطالعات آلمانی و هند و ایرانی در وین (1896-1896 ، نزد رودولف مرینگر) و گیسن تحصیل کرد. در سال 1900 دکترای خود را دریافت کرد. پس از تحصیل در سال 1908 در دانشگاه گینه برای زبان سانسکریت ، زبانشناسی تطبیقی ​​و تاریخ دین ، ​​وی در سال 1911 به عنوان دانشیار زبانشناسی تطبیقی ​​در دانشگاه چرنوویتس منصوب شد. از سال 1918 تا 1920 به عنوان مدرس هندی و ایرانی در اینسبروک تدریس کرد تا اینکه در سال 1920 به عنوان استاد فلسفه شرقی در گراتس منصوب شد. وی از سال 1926 تا 1930 استاد زبانهای ایرانی در هامبورگ بود.

کتاب های هانس ریشلت

رهیافتی به گاهان زرتشت