محبوبه معراجی پور

محبوبه معراجی پور

محبوبه معراجي پور متولد سال 1351، لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین/ فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران(فوق ممتاز انجمن در سال ۸۵) می باشد. وی داوری داستان کوتاه کشوری با موضوع کالای ایرانی ـ افتخار ایرانی- بخش داستان و خاطره/ ۱۳۸۶٫ و داوری فجر جاوید(مسابقه کشوری داستان نویسی)/۱۳۸۶٫ را به عهده داشته است.

کتاب های محبوبه معراجی پور

عباس دست طلا