سعیده زادهوش

سعیده زادهوش

سعیده زادهوش متولد سال 1352، روزنامه نگار و فارغ التحصل رشته ی میکروبیولوژیه که اولین مجموعه داستانشُ با نام ۱۴ در سال ۱۳۸۲ نوشته است. سعیده زادهوش مجموعه داستان خواهران پینوکیو را به گونه ای نوشته که مناسب دخترا و پسرهای نوجوان باشد....

کتاب های سعیده زادهوش

خواهران پینوکیو