مارگارت مور

مارگارت مور

مارگارت مور ، MBA (معروف به مربی مگ) بنیانگذار و مدیرعامل شرکت Wellcoaches، رهبر در ایجاد استانداردهای بین المللی برای مربیان حرفه ای در زمینه سلامتی و سلامتی است. وی مدیر ارشد انستیتوی مربیگری در بیمارستان مک لین، وابسته دانشکده پزشکی هاروارد و عضو هیئت علمی دانشکده ترویجی دانشگاه هاروارد است و در زمینه آموزش روانشناسی مربیگری فعالیت می کند. او در زمینه مربیگری و تغییر برای هافینگتون پست و روانشناسی امروز وبلاگ می نویسد.

کتاب های مارگارت مور

کنترل احساسات، زندگی بهتر