استیون برک

استیون برک

استیون برک باستان شناس با تخصص خاور نزدیک ، اهل استرالیا است. وی دکترای خود را از کالج لندن در سال 1992 دریافت کرد. وی عضو افتخاری شورای تحقیقات انگلیس است. برک از سال 1992 تاکنون تحقیقات دانشگاه سیدنی در پلای اردن را رهبری کرده است.

کتاب های استیون برک