لیز ولز

لیز ولز

لیز ولز ، متصدی و نویسنده ، (متولد 26 اکتبر 1948 ، لندن ، انگلستان) استاد فرهنگ عکاسی، دانشکده هنر و علوم انسانی، دانشگاه پلیموث، انگلستان است. وی ویرایش عکاسی: مقدمه ای انتقادی (2015 ، چاپ پنجم) و ویرایش عکس ها را به صورت مشترک انجام داد.

کتاب های لیز ولز