حشمت الله سماواتی

حشمت الله سماواتی

دکتر حشمت الله سماواتی در سال 1338 در شهر همدان متولد گردید و پس از پایان تحصیلات ابتدائی و متوسطه در سال 1358 وارد دانشگاه شهید بهشتی تهران شد و در رشته حقوق قضایی دانشکده حقوق این دانشگاه ادامه تحصیل داد. سپس بعد از اتمام دوره فوق ليسانس در رشته حقوق خصوصی در همان دانشگاه، عازم کشور بریتانیا گردید و ابتداء با تحصیل در دانشگاه هال، موفق  به اخذ درجه فوق ليسانس در رشته حقوق تجارت بين الملل  شد و دوره دکتری خویش را  در دانشگاه بيرمنگام تحت راهنمایی استاد ممتاز پرفسور رابرت  پنينگتون  و در  رشته "حقوق شرکت ها" تکمیل نمود. وی آموخته های خود را از همان دوران تحصیل با انجام فعالیت های عملی تعمیق بخشید و در طول سالیان متمادی در دانشگاه های مختلف کشور به تدریس دروس تجارت، و تجارت بین المللی پرداخت. در کارنامه فعالیت های وی  استادیاری و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضايی  و سردبیری مجله دیدگاههای حقوقی را نیز می توان مشاهده کرد. لکن دیر زمانی است که عمده فعالیت ایشان تألیف کتب و نگاشتن مقالات به زبان فارسی و انگلیسی می باشد.

کتاب های حشمت الله سماواتی