دارل روتر فورد

دارل روتر فورد

دارل رادرفورد میلیونر خود ساخته ، سخنران ، مربی سبک زندگی و مجری کارگاه BEING است که 13 کتاب تألیف کرده است ، هرکدام از آنها اصل BEING ، اصل جذابیت و فرمول موفقیت را به عنوان کلیدهای تغییر کیفیت زندگی ارائه می دهند. مشهورترین کتابهای وی عبارتند از: "به خدا یا به عنوان خدا" ، "راه حل بودن" و "پس چرا ثروتمند نیستید؟".

کتاب های دارل روتر فورد