لیل ساسمن

لیل ساسمن

پروفسور لیل ساسمن متولد سال 1944 ، نویسنده و استاد رشته ی مدیریت می باشد. او دارای مدرک کارشناسی روانشناسی و کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشگاه ویسکانسین ، میلواکی ، و همچنین مدرک دکترای ارتباطات از دانشگاه پردو می باشد.

کتاب های لیل ساسمن

بله، می توانید!