آندرو میلنر

آندرو میلنر

اندرو جان میلنر (متولد 9 سپتامبر 1950) نظریه پرداز فرهنگی و منتقد ادبی انگلیسی-استرالیایی ، استاد برجسته ادبیات انگلیسی و تطبیقی ​​در دانشگاه موناش و استاد افتخاری مطالعات ادبی انگلیسی و تطبیقی ​​در دانشگاه وارویک است. در سال 2013 وی استاد مدعو مطالعات استرالیایی در موسسه فلسفه انگلیسی ، دانشگاه آزاد برلین بود. او در لیدز انگلیس متولد شد. وی در مدرسه گرامر باتلی و بعداً در مدرسه اقتصاد لندن جامعه شناسی خواند. همچنین در سال 1977 دکترای جامعه شناسی ادبیات را دریافت کرد. وی یکی از اعضای باشگاه کریکت ملبورن نیز می باشد.

کتاب های آندرو میلنر