اندی بنت

اندی بنت

اندی بنت (متولد 7 آوریل 1963) استاد جامعه شناسی فرهنگی و مدیر مرکز تحقیقات فرهنگی گریفیت در دانشگاه گریفیت استرالیا است. او یک چهره برجسته بین المللی در مطالعه فرهنگ جوانان می باشد.

کتاب های اندی بنت

فرهنگ و زندگی روزمره