مایکل پیوزی

مایکل پیوزی

مایکل پیوزی قبل از گرفتن دکترای خود از دانشگاه هاروارد در ایالات متحده در ملبورن و پاریس تحصیل کرد. اولین کتاب های او پویایی بوروکراسی (ویلی و پسران 1976) و متعاقباً یورگن هابرماس (تاویستوک 1986) بود. در اوایل دهه 1990، کتاب مایکل در مورد خردگرایی اقتصادی در کانبرا، یک کشور سازنده ملت ذهن خود را تغییر می دهد (کمبریج 1991) یک بحث ملی در مورد "خردگرایی اقتصادی" را آغاز کرد و این اصطلاح را به کاربرد عمومی در آورد. این نشان داد که چگونه دستگاه سیاست کانبرا توسط "خردگرایان اقتصادی" نئولیبرال به دست گرفته شده و در مورد هزینه های اجتماعی اصلاحات اقتصادی بازار آزاد هشدار داده است. پس از آن در طول دهه 1990 او مدیر پروژه استرالیای میانه در مورد تجربه طبقه بندی متوسط ​​متوسط ​​استرالیا در مورد تجدید ساختار اقتصادی بود. این تحقیق در "تجربه استرالیای میانه جنبه تاریک اصلاح اقتصادی" (کمبریج 2003) ارائه شده است.

کتاب های مایکل پیوزی

یورگن هابرماس