دومینیک استریناتی

دومینیک استریناتی

دومینیک استریناتی (متولد 8 ژوئیه 1947) مدرس جامعه شناسی در دانشگاه لستر است. او نویسنده کتاب مقدمه ای برای مطالعه فرهنگ عامه (Routledge 2000) می باشد.

کتاب های دومینیک استریناتی