حسین پاینده

حسین پاینده

حسین پاینده (متولد ۲۸ شهریور ۱۳۴۱، تهران) نویسنده، منتقد ادبی، منتقد فیلم و استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبائی و مسئول پروژهٔ «مجموعهٔ نظریه و نقد ادبی» است که به کوشش نشر روزگار، انتشارات نیلوفر، انتشارات نگاه امروز و انتشارات حکایت قلم نوین منتشر شده‌است. از وی در کتاب باغ در باغ هوشنگ گلشیری در ضمن منتقدانی یاد شده‌است که به پیشبرد نقد ادبی در ایران یاری رسانده‌اند.

کتاب های حسین پاینده

روایت


اندیشه ی یونگ


نظریه ی روان کاوی


روانکاوی فرهنگ عامه


گشودن رمان


نظریه های رمان


داستان کوتاه در ایران جلد سوم


نظریه و نقد ادبی


تحلیل گفتمان کاربردی


گفتمان نقد


نقد ادبی و دموکراسی


مسائل نظری فرهنگ