والتر بنیامین

والتر بنیامین

والتر بنیامین، زاده ی 15 جولای 1892 و درگذشته ی 27 سپتامبر 1940، فیلسوف، مترجم، نویسنده، برنامه ساز رادیو و زیبایی شناس مارکسیست آلمانی بود. بنیامین در خانواده ای ثروتمند و یهودی در برلین به دنیا آمد. او در دانشگاه به تحصیل در رشته های فلسفه، تاریخ هنر، و ادبیات پرداخت. بنیامین در جوانی، مدتی به فراگیری عرفان و فلسفه در دین یهود روی آورد. او از اعضای مکتب فرانکفورت و یکی از منتقدین فرهنگی، دانشمندان ادبی، و ژورنالیست های اجتماعی برجسته در نیمه ی اول قرن بیستم در آلمان بود. بنیامین از امپریالیسم در غرب انتقاد می کرد و به مبارزه با سرمایه داری می پرداخت. او سرمایه داری را موجب بروز تحولاتی خاص و غالبا منفی در فرآیند تحولات اجتماعی در نظر می گرفت.والتر بنیامین در 27 سپتامبر 1940، به علت فرار از نیروهای فاشیست آلمان، در مرز فرانسه و اسپانیا دستگیر شد و برای فرار از اسیر شدن به دست نیروی گشتاپوی آلمان، دست به خودکشی زد. او ظاهرا تعداد زیادی قرص مرفین به مصرف رسانده بود ولی تا کنون مرگش، مرگی مشکوک به نظر رسیده است. اخیرا نظریه ای مطرح شده مبنی بر این که بنیامین توسط پلیس مخفی استالین به قتل رسیده است.

کتاب های والتر بنیامین

خیابان یک طرفه


۱۹,۹۰۰ تومان