فیلیپ سلدون

فیلیپ سلدون

فیلیپ سلدون از هشت سالگی با نجوم درگیر بود و از نوجوانی در سازماندهی ستاره شناسان آماتور برای مشاهده ماهواره های مصنوعی در برنامه دیدن ماه یک نیروی پیشرو در دنیای نجوم بود. او نویسنده 9 کتاب از نجوم گرفته تا شراب ، موسیقی کلاسیک ، سفر و سیگار برگ است. وی مجله Popular Astronomy را در دهه 1970 منتشر می کرد و اولین مجله شراب آمریکا را با عنوان Vintage در سال 1971 راه اندازی کرد.

کتاب های فیلیپ سلدون