گرگ فن ایکهاوت

گرگ فن ایکهاوت

گرگ فن ایکهاوت (Greg van Eekhout) نویسنده داستان های علمی و تخیلی است. "در اواخر دسامبر" (2003) وی نامزد جایزه سحابی بهترین داستان کوتاه شد و رمان فانتزی درجه متوسط او "پسر در پایان جهان" نامزد جایزه آندره نورتون 2012 برای داستان علمی بزرگسالان جوان و فانتزی شد.

کتاب های گرگ فن ایکهاوت

فرار ربات های انسان نما