آن ناپولیتانو

آن ناپولیتانو

آن ناپولیتانو نویسنده رمان های "یک نگاه سخت خوب و در رسیدن به بازو" است. او همچنین دستیار سردبیر مجله ادبی یک داستان می باشد. آن با همسر و دو فرزندش در بروکلین زندگی می کند.

کتاب های آن ناپولیتانو

ادوارد عزیز