کریستن اندرسون

کریستن اندرسون

کریستن اندرسون نویسنده و بازیگر مستقل است که با پومرانیایی جذاب خود، آفتابگردان در شهر نیویورک زندگی می کند. او چندین زندگی نامه از جمله اندی وارهول کیست؟ و رابرت ریپلی کی بود؟ را نوشته است.

کتاب های کریستن اندرسون

مایکل جردن چه کسی است؟