بانی بدر

بانی بدر

بانی بادر (متولد: 27 مه 1961) ناشر سابق دانشیار فردریک وارن، جایی که وی نظارت بر برنامه های انتشار Peter Rabbit and Spot ، و همچنین سردبیر سابق خوانندگان جوان پنگوئن / خوانندگان اولیه را در آنجا عهده دار بود. سرآمد خواننده تراز شده و برنامه های 8*8 است.

کتاب های بانی بدر

جام جهانی


هنری فورد که بود؟