رضا جولایی

رضا جولایی

رضا جولایی متولد سال 1329 در تهران است. کتاب‌های «حکایت سلسله پشت کمانان»، «جامه به خوناب»، «شب ظلمانی یلدا»، «حدیث دردکشان»، «تالار طرب‌خانه»، «جاودانگان»، «نسترن‌های صورتی»، «باران‌های سبز» و «سیماب و کیمیای جان» از آثار این نویسنده‌اند.

کتاب های رضا جولایی

نسترن های صورتی


ماه غمگین ماه سرخ


پاییز 32


شب ظلمانی یلدا


گرداب جذب


شکوفه های عناب


سوء قصد به ذات همایونی


یک پرونده ی کهنه


ویلیام شکسپیر که بود؟


هنری فورد که بود؟


نیل آرمسترانگ که بود؟


استیو جابز که بود؟


توماس ادیسون که بود؟


ملکه سبا


نلسون ماندلا که بود؟


کریستف کلمب که بود؟


مارکو پلو که بود؟


کوروش کبیر


ایزاک نیوتون که بود؟


بارانهای سبز


جامه به خوناب


سرداران بزرگ تاریخ


صلاح الدین


جولیوس سزار


خشایار شاه


یورش به سوی قدرت


تالار طربخانه


نسترن های صورتی


سوء قصد به ذات همیونی


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟