ربرتا ادواردز

ربرتا ادواردز

روبرتا ادواردز (Roberta Edwards) چندین کتاب برای خوانندگان جوان نوشته، از جمله تعدادی کتاب در مجموعه "چه کسی بود؟". او در نیویورک، نیویورک زندگی می کند.

کتاب های ربرتا ادواردز

باراک اوباما چه کسی است؟


جین گودال چه کسی است؟


نیل آرمسترانگ که بود؟