مایکل وایت

مایکل وایت

مایکل وایت (1959 - 6 فوریه 2018) یک نویسنده انگلیسی بود که در پرت استرالیا مستقر بود. او در کالج کینگ لندن (1987-1977) تحصیل کرد و مدرس شیمی در کالج d'Overbroeck ، آکسفورد (1984-1991) بود. او سردبیر علمی بریتانیا GQ بود، مقاله نویس برای Sunday Express در لندن و "در یک تجسم قبلی"، او عضو Color me Pop بود. Color Me Pop در فیلم "اروپا در سال صفر" در سال 1982 با یازو و سودتن کرچه حضور داشت و در آن زمان عضو گروه "تامپسون دوقلوها" (1982) شد. وی در سال 2002 به استرالیا نقل مکان کرد و در سال 2005 به عنوان همکار افتخاری در دانشگاه کورتین ساخته شد.

کتاب های مایکل وایت

پاپ و مرتد


استیون هاوکینگ


واگنر