لی الن دوگتکین

لی الن دوگتکین

لی آلن دوگتکین زیست شناس تکاملی و مورخ علوم در گروه زیست شناسی دانشگاه لوئیزویل است. کتاب های وی شامل معادله نوع دوستی: هفت دانشمند در جستجوی ریشه های نیکی و آقای جفرسون و غول موزه: تاریخ طبیعی در اوایل آمریکا است، کتاب دوم نیز توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شده است.

کتاب های لی الن دوگتکین

رام کردن روباه سرکش