کیت بوهم جروم

کیت بوهم جروم

کیت بی جروم (Kate Boehm Jerome) نویسنده مجرب و برنده جایزه است که بیش از 100 کتاب کودک نوشته است. از جمله آملیا ارهارت کی بود؟ از پرفروش ترین مجموعه بیوگرافی نیویورک تایمز می باشد.

کتاب های کیت بوهم جروم

آملیا ارهارت که بود؟